Thông tin sức khỏe

Khái niệm về tế bào ung thư

Khái niệm về tế bào ung thư

By Admin   Đăng ngày 07/03/2016    365 lượt xem

Đơn vị nhỏ nhất để cấu thành cơ thể là tế bào. Nguyên lý căn bản của nó có thể tăng trưởng, giảm thiểu, chết đi hay tái sinh trờ lại...

Toa Thuốc Tuyệt Vời

Toa Thuốc Tuyệt Vời

By Admin   Đăng ngày 14/05/2015    219 lượt xem

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: "Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật".

Trái cây chữa bệnh

Trái cây chữa bệnh

By Admin   Đăng ngày 13/05/2015    273 lượt xem

Nền y học dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống lâu đời và rất phong phú về nhiều mặt. Trong nền y học cổ truyền đó, việc chữa bệnh bằng những món ăn thông thường hằng ngày của nhân dân đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu.

Phòng Và Chữa Bệnh Bằng Món Ăn Hằng Ngày

Phòng Và Chữa Bệnh Bằng Món Ăn Hằng Ngày

By Admin   Đăng ngày 12/05/2015    306 lượt xem

Nền y học dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống lâu đời và rất phong phú về nhiều mặt. Trong nền y học cổ truyền đó, việc chữa bệnh bằng những món ăn thông thường hằng ngày của nhân dân đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu. Một góc vườn nhỏ với các loại cây rau màu, cây ăn quả