Thông tin sức khỏe

Cách chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV tại nhà

Cách chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV tại nhà

By Admin   Đăng ngày 07/04/2016    344 lượt xem

Các bệnh nhân HIV/AIDS có thể được điều trị tại nhà, được chính tay người thân chăm sóc và tất nhiên là rất an toàn...

Khái niệm về tế bào ung thư

Khái niệm về tế bào ung thư

By Admin   Đăng ngày 07/03/2016    446 lượt xem

Đơn vị nhỏ nhất để cấu thành cơ thể là tế bào. Nguyên lý căn bản của nó có thể tăng trưởng, giảm thiểu, chết đi hay tái sinh trờ lại...

Toa Thuốc Tuyệt Vời

Toa Thuốc Tuyệt Vời

By Admin   Đăng ngày 14/05/2015    313 lượt xem

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: "Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật".

Trái cây chữa bệnh

Trái cây chữa bệnh

By Admin   Đăng ngày 13/05/2015    361 lượt xem

Nền y học dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống lâu đời và rất phong phú về nhiều mặt. Trong nền y học cổ truyền đó, việc chữa bệnh bằng những món ăn thông thường hằng ngày của nhân dân đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu.

Phòng Và Chữa Bệnh Bằng Món Ăn Hằng Ngày

Phòng Và Chữa Bệnh Bằng Món Ăn Hằng Ngày

By Admin   Đăng ngày 12/05/2015    392 lượt xem

Nền y học dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống lâu đời và rất phong phú về nhiều mặt. Trong nền y học cổ truyền đó, việc chữa bệnh bằng những món ăn thông thường hằng ngày của nhân dân đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu. Một góc vườn nhỏ với các loại cây rau màu, cây ăn quả